Przedszkole

Nasze Priorytety


 • Podążamy za dzieckiem
 • Wierzymy w dzieci – dajemy im przestrzeń do samodzielnego odkrywania siebie i świata
 • Ważne są dla nas relacje nasze z dziećmi, ale także z rodzicami
 • Dostrzegamy potencjał dziecka
 • Nie uciekamy przed trudnościami, korzystamy z doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów
 • Poznawanie przez działanie – stawiamy na metody aktywizujące, organizujemy mnóstwo warsztatów i wycieczek.
Przestrzeń dziecka i dla dziecka

Od 2009 tworzymy wyjątkowe, ciepłe miejsce, w którym każde dziecko czuje się zauważone i ważne, bezpieczne i wspierane, a rodzic jest dla nas najważniejszym znawcą swojego dziecka. Wiemy, że tylko wspólnie możemy kreować przestrzeń najlepszą dla naszych dzieci.

Wyróżnia nas atmosfera, dzięki której tworzymy wspólnie z rodzinami wyjątkową społeczność, jeden zespół, w którym razem działamy dla bezpiecznego, pełnego i dostosowanego do indywidualnych uzdolnień i potrzeb rozwoju dzieci. Tutaj każdy głos jest usłyszany i ważny.

Nasz kadra

Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci, gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci, co widzieć.

Alexandra G. Trenfor

Nasze nauczycielki to wykwalifikowane i doświadczone pedagożki, dla których praca z dziećmi to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

W każdej grupie są minimum dwie nauczycielki, które dostosowują przestrzeń, metody, pomoce tak, aby każde dziecko maksymalnie zainteresować i pozwolić rozwijać jego zainteresowania.

Stawiamy na rozwijanie samodzielności – pozwalamy dzieciom swobodnie eksplorować otoczenie, nabywać doświadczenia, zdobywać wiedzę; sprawdzać i realizować swoje pomysły oraz budować wspaniałe wspomnienia.

Podążamy za dzieckiem! Nad rozwojem dzieci czuwają zatrudnieni w naszym przedszkolu specjaliści: neurologopeda, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Nasza misja


Naszą nadrzędną wartością jest respektowanie indywidualności każdego wychowanka. Chcemy, aby dzieci stawały się ludźmi twórczymi, o szerokich zainteresowaniach, różnorodnych talentach i umiejętnościach. Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych i otwartych na zmiany, te cechy bowiem pozwolą im z łatwością wkraczać w nowe etapy życia. Akademia Kolorowych Podróży to miejsce, gdzie w atmosferze wspólnego szacunku i wesołej zabawy stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. W naszych podróżach będziemy podążać indywidualnym tempem rozwoju dziecka dając mu możliwość odnoszenia sukcesów. W realizacji naszych zadań pomagają rodzice uczestniczący w zajęciach otwartych, imprezach okolicznościowych, integracyjnych oraz wspólnych wyjazdach.

Nasza wizja

Zapewniamy dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania godności. Dbamy o zapewnienie dzieciom najlepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Dążymy do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych w prawidłowych relacjach interpersonalnych. Staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę by stawały się otwarte na ludzi i nowe doświadczenia, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w sytuacjach trudnych, odpowiedzialne. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności werbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, a także kontakt ze sztuką teatralną

Dziecko w naszym przedszkolu


 • wie, ze może zgłosić każdy problem i uzyska pomoc w rozwiązaniu go
 • czuje się bezpiecznie
 • ma czas zarówno na naukę jak i swobodna zabawę z innymi dziećmi
 • wie, że jego wysiłek jest dostrzeżony i doceniony
 • czuje się akceptowane przez rówieśników oraz nauczycieli
 • jest wesołe i otwarte na nowe doświadczenia
 • jest ciekawe otaczającego je świata
 • ma możliwości twórczego rozwijania się
 • uczy się empatii i zrozumienia uczuć i potrzeb innych
 • ma świadomość swoich mocnych i słabych stron
 • ma możliwość rozwijania i próbowania swoich sil we wszelakich zajęciach sportowych i językowych

 

Sylwetka naszego Absolwenta

 • chętnie współpracuje z innymi
 • jest gotowy do rozpoczęcia nauki w szkole
 • jest ciekawy i chętny aby poszerzania wiedzy
 • nie ma obaw przed zmianą środowiska
 • jest otwarty i chętnie nawiązuje nowe znajomości
 • jest tolerancyjny