Przedszkole

Nasze Priorytety


 • Podążamy za dzieckiem
 • Wierzymy w dzieci – dajemy im przestrzeń do samodzielnego odkrywania siebie i świat
 • Ważne są dla nas relacje nasze z dziećmi, ale także z rodzicami
 • Dostrzegamy potencjał dziecka
 • Nie uciekamy przed trudnościami, korzystamy doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów
 • Poznawanie przez działanie – stawiamy na metody aktywizujące, organizujemy mnóstwo warsztatów i wycieczek.
Przestrzeń dziecka i dla dziecka

Od 2009 tworzymy wyjątkowe, ciepłe miejsce, w którym każde dziecko czuje się zauważone i ważne, bezpieczne i wspierane, a rodzic jest dla nas najważniejszym znawcą swojego dziecka. Wiemy, że tylko wspólnie możemy kreować przestrzeń najlepszą dla naszych dzieci.

Wyróżnia nas atmosfera, dzięki której tworzymy wspólnie z rodzinami wyjątkową społeczność, jeden zespół, w którym razem działamy dla bezpiecznego, pełnego i dostosowanego do indywidualnych uzdolnień i potrzeb rozwoju dzieci. Tutaj każdy głos jest usłyszany i ważny.

Nasz kadra

Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci, gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci, co widzieć.

Alexandra G. Trenfor

Kto się nie rozwija, ten się cofa.


Od niemal 15 lat funkcjonowania placówki nie tylko zadbaliśmy o rozwój rzeszy wspaniałych absolwentów, ale także mobilizowaliśmy się do własnego rozwoju, doskonaląc kwalifikacje nauczycielek oraz poszerzając ofertę przedszkola o oddział dla grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz żłobek.

Nasze nauczycielki to wykwalifikowane i doświadczone pedagożki, dla których praca z dziećmi to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

W każdej grupie są minimum dwie nauczycielki, które dostosowują przestrzeń, metody, pomoce tak, aby każde dziecko maksymalnie zainteresować i pozwolić rozwijać jego zainteresowania.

Stawiamy na rozwijanie samodzielności – pozwalamy dzieciom swobodnie eksplorować otoczenie, nabywać doświadczenia, zdobywać wiedzę; sprawdzać i realizować swoje pomysły oraz budować wspaniałe wspomnienia.

Podążamy za dzieckiem! Nad rozwojem dzieci czuwają zatrudnieni w naszym przedszkolu specjaliści: neurologopeda, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Nasza misja


Naszą nadrzędną wartością jest respektowanie indywidualności każdego wychowanka. Chcemy, aby dzieci stawały się ludźmi twórczymi, o szerokich zainteresowaniach, różnorodnych talentach i umiejętnościach. Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych i otwartych na zmiany, te cechy bowiem pozwolą im z łatwością wkraczać w nowe etapy życia. Akademia Kolorowych Podróży to miejsce, gdzie w atmosferze wspólnego szacunku i wesołej zabawy stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. W naszych podróżach będziemy podążać indywidualnym tempem rozwoju dziecka dając mu możliwość odnoszenia sukcesów. W realizacji naszych zadań pomagają rodzice uczestniczący w zajęciach otwartych, imprezach okolicznościowych, integracyjnych oraz wspólnych wyjazdach.

Nasza wizja

Zapewniamy dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania godności. Dbamy o zapewnienie dzieciom najlepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Dążymy do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych w prawidłowych relacjach interpersonalnych. Staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę by stawały się otwarte na ludzi i nowe doświadczenia, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w sytuacjach trudnych, odpowiedzialne. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności werbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, a także kontakt ze sztuką teatralną

Dziecko w naszym przedszkolu


 • wie, ze może zgłosić każdy problem i uzyska pomoc w rozwiązaniu go
 • czuje się bezpiecznie
 • ma czas zarówno na naukę jak i swobodna zabawę z innymi dziećmi
 • zostanie pochwalone i docenione za swój wysiłek i pracę
 • czuje się akceptowane przez rówieśników oraz nauczycieli • jest wesołe i otwarte na nowe doświadczenia
 • jest ciekawe otaczającego je świata
 • ma możliwości twórczego rozwijania się
 • uczy się empatii i zrozumienia uczuć i potrzeb innych
 • ma świadomość swoich mocnych i słabych stron
 • ma możliwość rozwijania i próbowania swoich sil we wszelakich zajęciach sportowych i językowych

 

Sylwetka naszego Absolwenta

 • chętnie współpracuje z innymi
 • jest gotowy do rozpoczęcia nauki w szkole
 • jest ciekawy i chętny aby poszerzania wiedzy
 • nie ma obaw przed zmianą środowiska
 • jest otwarty i chętnie nawiązuje nowe znajomości
 • jest tolerancyjny wobec wszelkich inności